Condensor (damp)

Condensor opstelling
Eenvoudige condensor in doorsnede

Een condensor wordt gebruikt om stoom of andere stoffen in de gasvormige fase te condenseren naar de vloeistoffase, bijvoorbeeld in elektriciteitscentrales, koelkasten of in de airconditioning.

Werking

Een condensor is eigenlijk een gewone warmtewisselaar met als enige verschil dat er in de condensor een faseovergang plaatsvindt, van gasvormig naar vloeibaar. Net als elke warmtewisselaar kan een condensor op allerlei manieren zijn geconstrueerd. In de simpelste uitvoering is een condensor een lange buis waar het te condenseren gas doorheen stroomt terwijl het via de wand warmte afgeeft aan de omgeving. Het condensaat dat daarbij ontstaat wordt aan het eind van de buis opgevangen.

In andere talen