Antonio Montesino

Antonio Montesino

Antonio Montesino, ook António de Montesinos (ca. 1475Venezuela, 27 juni 1540), was een Spaanse monnik die met zijn medebroeders in 1511 een protest liet horen over de uitbuiting van de indianen op het eiland Hispaniola. Hij werd teruggeroepen naar Spanje, waar hij de Spaanse koningen van zijn bevindingen overtuigde. Dit had tot gevolg dat in 1512 de wetten van Burgos werden aangenomen ter bescherming van de rechten van de indianen. Montesino kan beschouwd worden als een klokkenluider 'avant la lettre'.