Algemene Lucas-Lehmertest

Zie artikel Dit artikel gaat over de algemene Lucas-Lehmertest. Er is ook een Lucas-Lehmertest voor mersennegetallen.

De algemene Lucas-Lehmertest is een algoritme om te bepalen of een natuurlijk getal n een priemgetal is. Hiervoor moeten de priemfactoren van het getal n−1 bekend zijn. De test is ontwikkeld door Edouard Lucas en Derrick Henry Lehmer en wordt met name gebruikt in de numerieke getaltheorie.

Theorie

Zij n een positief geheel getal. Als er een geheel getal 1 < a < n is, zodanig dat:

en voor alle priemfactoren q van n−1:

dan is n priem. Als zo'n a niet bestaat, dan is n een samengesteld getal.

Deze bewering is juist, om de volgende reden: als de eerste gelijkheid geldt voor a, betekent dit dat a en n relatief priem zijn. Als a ook door de tweede stap komt, dan is de orde van a in de groep (Z/nZ)* gelijk aan n−1, en dus is de orde van de groep is n−1 (vanwege het feit dat de orde van elk element in een groep de orde van de groep deelt). Dit betekent dat n priem is.

Anderzijds, als n priem is, dan moet er een primitieve wortel modulo n zijn, ook wel voortbrenger van de groep (Z/nZ)* genoemd. Zo'n voortbrenger heeft orde |(Z/nZ)*| = n−1 en beide equivalenties gelden voor zo'n voortbrenger.

Merk op dat als er een a < n bestaat waarvoor de eerste equivalentie niet geldt, we a een Fermat getuige noemen van het feit dat n samengesteld is.