1870-1879

De jaren 1870-1879 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 19e eeuw.

 • belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen

Belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen

Europa
Koloniën
 • 1873 - 1 juli - Einde van de periode van het Staatstoezicht in Suriname: tien jaar na de afschaffing van de slavernij zijn de voormalige slaven nu definitief vrij van werken op de plantages; met de aanvoer van Brits-Indische contractarbeiders probeert de arbeider het arbeidsvraagstuk op te lossen.
 • In Nederlands-Indië wordt het Cultuurstelsel afgeschaft. Javanen krijgen de eigendom van hun bouwgrond terug en ze kunnen deze verpachten voor max. 20 jaar. Europeanen en Chinezen mogen plantages stichten buiten de dessa's. Vooral op Sumatra leidt dit tot de stichting van grote plantages met koelies uit Java als goedkope contractarbeiders.
 • De Indische suikercrisis breekt uit. Nederland en andere Europese landen gaan bietsuiker produceren in plaats van rietsuiker importeren, waardoor Indië nog slechts een derde van de suikerprijs ontvangt en een deel van de oogst helemaal niet kwijtraakt.
 • De vervallen bezittingen aan de Nederlandse Goudkust worden verkocht aan het Verenigd Koninkrijk.
Scheepvaart
 • Na de opening van het Suezkanaal in 1869 stappen de Nederlandse rederijen echt over op stoom. De Stoomvaart Maatschappij Nederland wordt te Amsterdam opgericht in 1870 en de Rotterdamse reder Willem Ruys begint in 1872 een stoombootdienst op Batavia.
 • Rotterdam wordt door de opening van de Nieuwe Waterweg in 1872 weer bereikbaar voor grote zeeschepen. De Binnenhaven en Entrepothaven, havens die zeer geschikt zijn voor stukgoed, worden aangelegd. Maar de grote man achter de expansie Lodewijk Pincoffs moet in 1879, als blijkt dat hij het ene gat met het andere heeft gestopt, naar Amerika vluchten.
België
Nederland
 • Aletta Jacobs is de eerste Nederlandse vrouw die als toehoorster wordt toegelaten aan een HBS. Een jaar later wordt ze met speciale toestemming van minister Thorbecke toegelaten als studente medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1877 gaat een meisje naar het gymnasium.
 • De katholieken in de Tweede Kamer breken met de Liberalen na de opheffing door de regering van het gezantschap bij de Paus. Er ontstaat een voorzichtige toenadering tot de erfvijanden: de protestanten onder leiding van de jonge Abraham Kuyper.
 • De Wet op het Hoger Onderwijs van Thorbecke wordt ingevoerd. Op de universiteiten neemt het Nederlands als voertaal de plaats in van het Latijn. Op de lagere scholen wordt de klassengrootte teruggebracht van 70 naar 40. Begin van de Schoolstrijd.
 • In Nederland wordt de 'levenslange gevangenisstraf' ingevoerd ter vervanging van de doodstraf. Als echter een paar jaar later Hendrik Jut wordt ontmaskerd als moordenaar van een rijke weduwe en haar dienstbode, is het volk furieus. Kermisexploitanten laten de mannen hun woede koelen op de Kop van Jut.
 • Vele Duitse katholieken vluchten voor de Kulturkampf naar het vrije Nederland.
Stad en land
 • De inpoldering van een aantal veenplassen bij Rotterdam wordt in 1874 voltooid, waardoor het tuinbouwgebied Prins Alexanderpolder ontstaat. In Zeeuws-Vlaanderen wordt het Zwin afgedamd en ontstaat de Willem-Leopoldpolder (1872). In 1874 kondigt de regering enigszins overmoedig de afsluiting van de Zuiderzee aan. In 1875 wordt begonnen met de bedijking van de Johannes Kerkhovenpolder in Noord-Groningen. In 1876 wordt de polder gesloten door een oud kofschip in het laatste dijkgat tot zinken te brengen.
 • Brussel krijgt in 1877 een stoomtram. In Nederland gaat de eerste stoomtram vanaf 1879 rijden tussen Den Haag en Scheveningen.
Spoorwegen
 • De langste brug over de Rijn wordt gebouwd tussen 1872 en 1874 in Wesel. Deze spoorbrug bestaat uit 107 pijlers waarvan er drie in het water staan en is 1950 meter lang. Zij zorgt voor de verbinding tussen Noord-Duitsland en West-Europa. De twee spoorlijnen die over deze brug lopen, beginnen in Boxtel (zie Duits Lijntje) resp. Venlo en eindigen in Hamburg.
 • De Zwitserse ingenieur Louis Favre legt de langste spoortunnel ter wereld aan: de Gotthardtunnel.
Amerika
 • De Verenigde Staten beleven een periode van economische krimp die duurt van oktober 1873 tot maart 1879. In deze 65 maanden durende periode gaan zo'n 18.000 bedrijven failliet, waaronder honderden banken. Ook tien Amerikaanse staten gaan bankroet.
 • In de Verenigde Staten breekt de goudkoorts uit. Duizenden trekken naar South Dakota, waar ze de indianen van hun land verjagen. Het Dakota-territorium wordt een oord van wetteloosheid, met de stad Deadwood als middelpunt.
 • In 1877 sluit presidentskandidaat Rutherford B. Hayes een overeenkomst met Zuidelijke Democratische kiesmannen. Als zij hem steunen, zodat hij president wordt, zal hij de Federale troepen uit het zuiden terugtrekken, en de Reconstructie beëindigen. Dit gebeurt en binnen een aantal jaren zijn alle maatregelen van de Reconstructie ongedaan gemaakt. De gelijkheid tussen blank en zwart wordt opgeheven, hoewel dit in strijd is met de statelijke en federale grondwetten, en een segregatiesysteem wordt ingevoerd (Jim Crow-wetten).
 • In 1872 wordt de Mauch Chunk Gravity Railroad in Pennsylvania overbodig voor het kolentransport van de mijn naar de haven. Om er toch nog geld mee te verdienen wordt geprobeerd om, tegen betaling, passagiers de rit te laten meerijden, met veel succes. Twee jaar later rijden al 35.000 bezoekers mee, wat deze eerste toeristische achtbaan de op één na populairste bestemming in de Verenigde Staten maakt, na de Niagarawatervallen.
 • Het Spaanse vrachtschip de "Providencia" lijdt in 1876 schipbreuk voor de kust van Florida. Uit de lading kokosnoten die op het strand aanspoelt ontstaan enige jaren later prachtige palmbomen. Later staat deze plek op de kaart vermeld als Palm Beach.
Financiën en economie
Sociaal
 • De vakbeweging krijgt voor het eerst gestalte. In 1872 wordt in Nederland het "coalitieverbod" opgeheven, een verbod voor arbeiders om zich te organiseren. Naast de Nederlandse afdeling van het Internationaal Werklieden-Verbond komt in 1871 het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond, dat nationaal en neutraal-liberaal van oriëntatie is.
 • Een staking van sigarenmakers in Antwerpen wordt gesteund door veel Nederlandse vakbroeders, die een eigen bond oprichten en in 1873 ook het werk neerleggen. Uiteindelijk delven ze het onderspit, maar een staking van meubelmakers heeft succes.
Landbouw
 • De graaninvoer van Europa uit de Verenigde Staten groeit van 50 miljoen schepel naar 180 miljoen schepel per jaar. Dit komt door het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog en door de stoomvaart. Mede door deze concurrentie gaan veel graanboeren over op de Engelse rassen Essex en Squarehead (Rode Dikkop). Essex vervangt de Zeeuwse en Squarehead de Gelderse tarwe.
 • De graanboeren van de Betuwe beplanten hun akkers met fruitbomen.
 • De haringvisserij krijgt de beschikking over loggers, houten kielschepen.
 • Door de opening van tabaksplantages op Sumatra komt een einde aan de tabaksteelt bij Amersfoort en Rhenen.
 • De meekrapstoof verdwijnt uit Zeeland en West-Brabant doordat de rode kleurstof synthetisch kan worden gemaakt. De meekraptelers gaan over op suikerbieten.
Afrika
 • Veel Franse vluchtelingen uit Elzas-Lotharingen trekken naar Algerije om daar een nieuwe toekomst op te bouwen.
 • De ontdekkingsreiziger dokter Henry Morton Stanley trekt in opdracht van de Britse krant The Daily Telegraph van 1874 tot 1877 dwars door het Afrikaanse continent.
 • De Kaapkolonie krijgt in 1872 autonomie. De Britse plannen van gouverneur Carnarvon voor een federatie van de blanke staten in Zuid-Afrika lopen dood op de onwil van de Boerenrepublieken om hun zelfstandigheid op te geven. Na berichten dat de Boeren van Transvaal een nederlaag hebben geleden tegen het inheemse Pedi volk en hun leider Sekhukhune, besluit Carnarvon Transvaal te annexeren (1877). De Engelse regering neemt het bestuur van Transvaal over "ter bescherming van de blanken aldaar tegen de inlanders". Er volgt een militaire expeditie tegen de Zoeloes: de Zoeloe-oorlog.
Azië
 • De Russische officier en ontdekkingsreiziger Nikolaj Przewalski maakt een drietal tochten door Centraal Azië en bereikt bijna Lhasa.
 • Nederlandse ingenieurs als Johannis de Rijke leggen waterstaatswerken aan in Japan.
 • In Japan wordt In 1871 een einde gemaakt aan de macht van de daimyo, de feodale landeigenaren, en wordt al het land onder controle van de staat gesteld. Met de instelling van een nationaal leger en de dienstplicht komt er een einde aan de invloed van de samoerai, die onder het shogunaat de enigen waren die wapens mochten dragen. Verschillende opstanden van de samoerai worden in de jaren 70 neergeslagen, waarbij de Satsuma-opstand in 1877 de grootste en laatste is.
voeding
 • Nadat de koffieteelt op Ceylon in 1869 is getroffen door een schimmelziekte, wordt overgeschakeld op de verbouw van ceylonthee. Tussen 1870 en 1879 neemt de oogst en vervolgens het areaal theestruiken sterk toe, en Colombo wordt de grootste theeveiling ter wereld.
 • De smaakmaker Tabasco wordt in 1870 door Edmund McIlhenny in Louisiana op de markt gebracht. De saus wordt aanvankelijk verkocht aan de Golfkust en in New Orléans. Gedurende het decennium breidt McIlhenny zijn rayon uit tot grote steden in de VS.
medisch
 • Tijdens de Frans-Duitse oorlog breekt in Parijs en op het slagveld een pandemie uit van pokken. Tienduizenden soldaten raken besmet en verspreiden als krijgsgevangenen en deserteurs de ziekte naar Duitsland, België en Nederland.
 • De Nederlandse officier van gezondheid in de Atjehoorlog Cornelis de Mooy ontwerpt een hangmatraderbaar of "lechophore". Het toestel kan worden gebruikt om de patiënt gedurende het vervoer, vooral ook over minder begaanbaar terrein, minimaal te belasten.
Wetenschap en techniek
Kleitablet met Sumerisch spijkerschrift (± 2400 v.Chr.)
 • George Smith, een leerling van Henry Rawlinson, slaagt erin een aantal spijkerschrift-tabletten te ontcijferen die een vroege versie van het zondvloed-verhaal bevatten.
 • Heinrich Schliemann legt de resten van Troje en Mycene bloot.
 • De beroemde 6e druk verschijnt van de Stielers Handatlas.
 • In 1871 neemt het eerste Internationaal Geografisch Congres in Antwerpen een motie aan waarin wordt aangedrongen op het gebruiken van de meridiaan van Greenwich als wereldstandaard voor geografie en navigatie. Daarbij aansluitend hebben velen gepleit over het instellen van een universele tijdrekening. Mogelijk de meest invloedrijke onder hen is Sandford Fleming, hoofdingenieur van de Canadian Pacific Railway. In een essay uit 1876, getiteld " Uniform Non-Local Time (Terrestrial Time)", suggereert hij het gebruik van een universele tijdrekening. Nadat Fleming dit voorstel heeft aangepast aan de meridiaan van Greenwich, in 1878/79, stuurt de Britse regering het voorstel door naar 18 andere landen.
Innovatie
Leven en dood
 • De Nederlandse arts Johann Georg Mezger legt de grondslag van de fysiotherapie. Op zijn spreekuur in het Amsterdamse Amstelhotel behandelt hij de groten der aarde.
 • In de westerse wereld komt de beweging voor de legalisatie van Lijkverbranding in een stroomversnelling. In 1874 wordt in Den Haag de Vereeniging voor Lijkenverbranding opgericht. in 1876 worden op het eerste Europese congres voor het begrafeniswezen, de eerste richtlijnen voor de verbranding van " mensenlijken op een decente manier" uitgewerkt. De eerste crematoria worden in 1876 op de Camposanto in Milaan, datzelfde jaar in Washington DC en in 1878 in Gotha gebouwd.
Kunsten
 • Richard Wagner laat naar eigen ontwerp het Bayreuth Festspielhaus bouwen en betrekt in 1874 de directeurswoning. In augustus 1876 wordt het complex in gebruik genomen met de première van de Ring des Nibelungen.
 • Hoogtepunt van de Colonie d'Anseremme: kunstenaars trekken naar dit afgelegen dorp in Henegouwen om er in de natuur te schilderen. Bekende namen zijn Félicien Rops, Célestin Gilleman en Maurice Hagemans.
 • Paul François Hubrecht, Nederlands secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, staat gezamenlijk met de ambtenaar Victor de Stuers aan de wieg van de heropleving van staatssteun aan kunst en wetenschappen in de jaren na de dood van Thorbecke.
 • In 1871 wordt de Russische schildersgroep Peredvizjniki bekend door een gezamenlijke expositie. Deze expositie trekt rond door de Russische provincies. Hierdoor wordt de groep Peredvizjniki genoemd, in het Nederlands: De Trekkers of De Zwervers. Vladimir Stasov, algemeen en vooraanstaand cultuurcriticus, weet geldschieters te interesseren. Stasov is de ontdekker van Ilja Repin.
trends
 • Japanse kunst en gebruiksvoorwerpen, zoals kimono's, waaiers, parasols, gelakte voorwerpen en kamerschermen worden een rage bij het Europese publiek. Deze curiositeiten worden aangeboden door kunsthandelaars, zoals de legendarische Siegfried Bing in Parijs, dikwijls samen met voorwerpen uit China ( chinoiserie).
Sport
Mode


In andere talen
aragonés: Anyos 1870
العربية: عقد 1870
asturianu: Década del 1870
беларуская: 1870-я
беларуская (тарашкевіца)‎: 1870-я
bosanski: 1870-e
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: 1870 nièng-dâi
Чӑвашла: 1870-мĕш çулсем
Cymraeg: 1870au
dansk: 1870'erne
Deutsch: 1870er
English: 1870s
Esperanto: 1870-aj jaroj
español: Años 1870
suomi: 1870-luku
føroyskt: 1870-árini
français: Années 1870
Gaeilge: 1870í
贛語: 1870年代
Gàidhlig: 1870an
Fiji Hindi: 1870s
hrvatski: 1870-ih
Bahasa Indonesia: 1870-an
íslenska: 1871-1880
italiano: Anni 1870
日本語: 1870年代
Basa Jawa: 1870-an
ქართული: 1870-იანები
한국어: 1870년대
Latina: Anni 1870
Ligure: Anni 1870
latviešu: 1870. gadi
македонски: 1870-ти
Bahasa Melayu: 1870-an
эрзянь: 1870 це иеть
Nouormand: Annaées 1870
Sesotho sa Leboa: 1870s
Ирон: 1870-тæ
ਪੰਜਾਬੀ: 1870 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
português: Década de 1870
Runa Simi: 1870 watakuna
română: Anii 1870
русский: 1870-е годы
саха тыла: 1870-с
sicilianu: 1870ini
davvisámegiella: 1870-lohku
srpskohrvatski / српскохрватски: 1870-e
Simple English: 1870s
slovenščina: 1870.
shqip: Vitet 1870
српски / srpski: 1870-е
Basa Sunda: 1870-an
svenska: 1870-talet
Kiswahili: Miaka ya 1870
தமிழ்: 1870கள்
Türkmençe: 1870ýý
татарча/tatarça: 1870-еллар
українська: 1870-ті
oʻzbekcha/ўзбекча: 1870-lar
Tiếng Việt: Thập niên 1870
ייִדיש: 1870ער
中文: 1870年代
Bân-lâm-gú: 1870 nî-tāi
粵語: 1870年代