थोप्ले झाडीफिस्टो

थोप्ले झाडीफिस्टो
संरक्षण स्थिति

कम चासोका प्रजातिहरू (आइयुसिएन ३.१)
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:जन्तु जगत
सङ्घ:हाड भएका
वर्ग:पंक्षी
गण:Passeriformes
परिवार:Locustellidae
वंश:Locustella
प्रजाति:L. thoracica
वैज्ञानिक नाम
Locustella thoracica
ब्लिथ
पर्याय

Bradypterus thoracica

थोप्ले झाडीफिस्टो नेपालमा पाइने एक प्रकारको चराको नाम हो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा स्पटेड बुस वार्ब्लर (Spotted Bush Warbler) भनिन्छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्