चित्र

चित्र भनेको कागज वा केहि सामग्रीमा हात वा औजाले कोरेर वा खोपेर बनाईएको आकृतीलाई चित्र भनिन्छ ।


सन्दर्भ सामग्री


Other Languages