अल्ताई लेकचरी

अल्ताई लेकचरी
Prunella himalayana
संरक्षण स्थिति

कम चासोका प्रजातिहरू (आइयुसिएन ३.१)[१]
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:जन्तु जगत
सङ्घ:हाड भएका
वर्ग:पंक्षी
गण:Passeriformes
परिवार:Prunellidae
वंश:Prunella
प्रजाति:P. himalayana
वैज्ञानिक नाम
Prunella himalayana
(Blyth, 1842)
पर्याय

Laiscopus himalayanus

अल्ताई लेकचरी नेपालमा पाइने एक प्रकारको चराको नाम हो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा अल्ताई एसेन्टर (Altai Accentor) भनिन्छ ।

Other Languages