ဧရာဝတီ

ဧရာဝတီ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက မြစ်တစ်စင်း၏ နာမည် ဖြစ်သည်။

Other Languages
English: Irrawaddy
español: Irrawady