ဆွင်း (ဂျာဗား)

SWING သည် Java အတွက် widget toolkit ဖြစ်သည်။ Java ပရိုဂရမ်များ ရေးသားရာတွင် graphical user interface (GUI) ကိုပေးအပ်သော API ဖြစ်ပြီး Sun Microsystem ၏ Java Foundation Classes (JFC) ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သည်။

Other Languages
català: Swing (Java)
čeština: Swing (Java)
Deutsch: Swing (Java)
English: Swing (Java)
français: Swing (Java)
italiano: Swing (Java)
日本語: Swing
ქართული: Swing
한국어: 스윙 (자바)
lietuvių: Swing
Nederlands: Swing (Java)
polski: Swing (Java)
português: Swing (Java)
русский: Swing
українська: Swing (Java)
中文: Swing (Java)