Wikipedia:Menerangkan jargon

Garis Panduan Gaya
Manual Gaya Penulisan Utama
Manual-manual tambahan
Bagaimana menyunting halaman
Garis panduan reka letak
Penulisan yang lebih baik
Unsur-unsur dasar
Tajuk rencana
Tajuk bahagian
Bahagian
Pautan
Imej: Tajuk
Imej: Tutorial
Kategori
Menyebut sumber-sumber
Unsur-unsur khas
Istilah teknikal dan takrif
Menerangkan jargon
Matematik: Simbol
Nama benda dan perkara
Nama khas
Nota kaki
Pengelasan orang
Perintah kendali: Contoh
Senarai
Tanda niaga
Tanda sengkang
Tarikh dan nombor
Gaya untuk halaman istimewa
Biografi
Halaman nyahkekaburan

Terangkan jargon sewaktu anda menggunakan istilah-istilah yang khusus (sila lihat jargon). Sila ingat bahawa seorang yang membaca rencana anda mungkin tidak dididikkan ataupun tidak mahir dalam bidang anda, dan oleh itu, mereka tidak akan memahami istilah-istilah daripada bidang itu.

Format wiki membenarkan anda berbuat demikian dengan lebih mudah, berbanding dengan penggunaan kertas. Anda cuma dikehendaki mengaitkan istilah-istilah jargon kepada rencana yang menerangkannya; anda juga boleh mengaitkan rencana-rencana yang lain kepada rencana penjelasan anda. Sebagai pilihan lain, anda juga boleh memperkenalkan istilah jargon sewaktu anda menggunakan perkataan itu buat pertama lagi; berhati-hati bahawa istilah-istilah teknik sering mempunyai maksud yang tepat, dan mana-mana satu penjelasan yang ringkas mungkin boleh menimbulkan ketidaktepatan.

Tujuan pautan adalah untuk pengaitan semua jargon supaya istilah-istilah dapat diterangkan, dan kemudiannya rencana-rencana baru boleh diciptakan pula untuk menerangkan jargon-jargon yang diperkenalkan dalam rencana penerangan sehingga semua orang biasa yang berpendidikan dapat memahami rencana anda.

Bahasa lain