Wikipedia:Manual gaya penulisan/Reka letak

Garis Panduan Gaya
Manual Gaya Penulisan Utama
Manual-manual tambahan
Bagaimana menyunting halaman
Garis panduan reka letak
Penulisan yang lebih baik
Unsur-unsur dasar
Tajuk rencana
Tajuk bahagian
Bahagian
Pautan
Imej: Tajuk
Imej: Tutorial
Kategori
Menyebut sumber-sumber
Unsur-unsur khas
Istilah teknikal dan takrif
Menerangkan jargon
Matematik: Simbol
Nama benda dan perkara
Nama khas
Nota kaki
Pengelasan orang
Perintah kendali: Contoh
Senarai
Tanda niaga
Tanda sengkang
Tarikh dan nombor
Gaya untuk halaman istimewa
Biografi
Halaman nyahkekaburan

Garis panduan reka letak menghuraikan peraturan-peraturan yang paling asas untuk reka letak rencana. Garis panduan ini tidak kena mengena dengan markap wiki ataupun gaya penulisan:

Jika anda tidak mempunyai masa untuk membaca seluruh rencana ini, sila baca bahagian senarai semakan sahaja.


Bahasa lain
မြန်မာဘာသာ: Wikipedia:Layout
Nederlands: Help:Tekstopmaak