Wikipedia:Manual gaya penulisan/BiografiTujuan Wikipedia:Manual gaya penulisan (atau panduan gaya) ialah untuk memberi garis panduan bagi memeliharakan ketekalan pandang dan teks. Pematuhannya oleh penulis-penulis, khususnya penulis baru, tidak diperlukan. Penyertaan anda diutamakan. Sila membuat apa sahaja yang anda berupaya dan tinggalkan kepada penyunting yang mahir untuk mengemaskinikan rencana anda.

Penyumbang-penyumbang baru diingatkan bahawa penulisan yang jelas, bermaklumat serta tidak berpihak adalah lebih mustahak daripada penyampaian dan penformatan.

Bahasa lain