Wikipedia:Garis panduan penulisan yang lebih baik

Garis Panduan Gaya
Manual Gaya Penulisan Utama
Manual-manual tambahan
Bagaimana menyunting halaman
Garis panduan reka letak
Penulisan yang lebih baik
Unsur-unsur dasar
Tajuk rencana
Tajuk bahagian
Bahagian
Pautan
Imej: Tajuk
Imej: Tutorial
Kategori
Menyebut sumber-sumber
Unsur-unsur khas
Istilah teknikal dan takrif
Menerangkan jargon
Matematik: Simbol
Nama benda dan perkara
Nama khas
Nota kaki
Pengelasan orang
Perintah kendali: Contoh
Senarai
Tanda niaga
Tanda sengkang
Tarikh dan nombor
Gaya untuk halaman istimewa
Biografi
Halaman nyahkekaburan

Rencana ini mengandungi nasihat-nasihat untuk memperbaiki rencana. Bagaimanapun, ia hanya merupakan garis panduan, dan bukannya dasar yang muktamad.

Peringatan: Jika peraturan dan garis panduan ini menyebabkan takut sehingga tidak hendak menyertai wiki ini, biarkan garis panduan ini sahaja. Penyertaan anda diutamakan. Bagaimanapun, jika anda ingin terus membaca rencana ini, kami akan menunjukkan reka letak, gaya penulisan, serta bagaimana mencipta rencana yang jelas, padat dan berguna untuk pembaca. Kami juga memberikan beberapa panduan am yang berkaitan dengan pelbagai persolaan pada penghujung rencana ini.

Bahasa lain