जागतिक बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धा १९६१

१९६०ची बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धा ही मिखाइल बोट्विनिकमिखाइल ताल यांच्यात झाली. तीत बोट्विनिक विजयी झाला.

Other Languages