Next Generation Network

Next Generation Network (NGN), мөн Next Generation Access Network (NGA сүлжээ), гэдэг нь урьдны шугамаар түгээдэг байсан утсан харилцааны сүлжээнүүд болох утсан сүлжээ, кабелийн телевизийн сүлжээ, гар утасны сүлжээ зэргийг нэгж багцаар түгээх сүлжээний дэд бүтэц болон сүлжээний архитектураар солин хуучны утсан харилцааны сүлжээнд ч таарах утсан харилцааны сүлжээний технологийг нэрлэдэг.

Гарчиг

Other Languages