Хэлэлцүүлэг:Вакцин

Вакцин нь бактерийн (нян) гаралтай өвчний эсрэг байж болно. Бактери, вирус хоёр нь хоорондоо маш ялгаатай ойлголт юм. Вакцин гэдэг ойлголт дотор вирусын гаралтай өвчний эсрэг вакцин ба нянгийн гаралтай өвчний эсрэг вакцин гэх ойлголтуудыг аль алийг нь багтааж болох ч тус тусдаа байсан нь дээр гэж болов уу.

Other Languages