വിക്കിപീഡിയ:വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്

✔ഈ താൾ വിക്കിപീഡിയയുടെ പരിശോധനായോഗ്യത സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് സംശോധകർ പൊതുവായി അംഗീകരിച്ചതും ഉപയോക്താക്കൾ പിന്തുടരേണ്ടതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യങ്ങൾ സാമാന്യബോധത്തിനും സന്ദർഭാനുസരണവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ താൾ തിരുത്തുവാൻ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പ്രവൃത്തി അഭിപ്രായ ഐക്യത്തോട് കൂടിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ സംവാദത്താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
  • വിക്കിപീഡിയ:RS
  • വിക്കിപീഡിയ:RELY

പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും വിശ്വസനീയവുമായ സ്രോതസ്സുകൾ ആസ്പദമാക്കിയാവണം വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്രോതസ്സുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാധാന്യമുള്ള ന്യൂനപക്ഷാഭിപ്രായങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. (വിക്കിപീഡിയ:സന്തുലിതമായ കാഴ്ച്ചപ്പാട് കാണുക).

വിവിധതരം സ്രോതസ്സുകളുടെ വിശ്വസനീയതയാണ് ഈ താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സ്രോതസ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച നയം പരിശോധനായോഗ്യതയാണ്. എല്ലാ ഉദ്ധരണികൾക്കും കൂടാതെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതോ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേയ്ക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതോ ആയ എല്ലാ പ്രസ്താവനകൾക്കും ഇൻലൈൻ സൈറ്റേഷനുകൾ വേണമെന്നാണ് ഈ നയം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. ലേഖനങ്ങളുടെയോ പട്ടികകളുടെയോ പ്രധാന ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും ഈ ഈ വ്യവസ്ഥ ബാധകമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾക്ക് ഇത് പരമപ്രധാനമാണ്:

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയോ (അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തകാലത്ത് മരിച്ചവരെയോ) സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ സ്രോതസ്സുകളില്ലാത്തതോ മോശം സ്രോതസ്സുകളുള്ളതോ ആയ വിവരങ്ങൾ —അവ നല്ലതോ, ചീത്തയോ, നിഷ്പക്ഷമോ, ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേയ്ക്കാവുന്നതു മാത്രമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ—ഉടനടി ചർച്ചകളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യണം.

ഈ ലേഖനവും സ്രോതസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഉദ്ധരിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച നയങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഭിന്നതകളുണ്ടെങ്കിൽ നയങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്. ഉപയോക്താക്കൾ ഇത്തരം ഭിന്നതകൾ ദൂരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകൾ അരുത്, വിക്കിപീഡിയ:ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവചരിത്രം എന്നിവയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച നയങ്ങളുൾപ്പെടുന്ന മറ്റു താളുകൾ.

വിഹഗവീക്ഷണം

Articles should be based on reliable, third-party, published sources with a reputation for fact-checking and accuracy. This means that we only publish the opinions of reliable authors, and not the opinions of Wikipedians who have read and interpreted primary source material for themselves. The following examples cover only some of the possible types of reliable sources and source reliability issues, and are not intended to be exhaustive. Proper sourcing always depends on context; common sense and editorial judgment are an indispensable part of the process.

സ്രോതസ്സ് എന്നതിന്റെ നിർവചനം

The word "source" as used on Wikipedia has three related meanings:

  • the piece of work itself (the article, book),
  • the creator of the work (the writer, journalist),
  • and the publisher of the work (for example, Random House or Cambridge University Press).

Any of the three can affect reliability. Reliable sources may be published materials with a reliable publication process, authors who are regarded as authoritative in relation to the subject, or both. These qualifications should be demonstrable to other people.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നതിന്റെ നിർവചനം

The term "published" is most commonly associated with text materials, either in traditional printed format or online. However, audio, video, and multimedia materials that have been recorded then broadcast, distributed, or archived by a reputable party may also meet the necessary criteria to be considered reliable sources. Like text sources, media sources must be produced by a reliable third party and be properly cited. Additionally, an archived copy of the media must exist. It is convenient, but by no means necessary, for the archived copy to be accessible via the Internet.

സന്ദർഭത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്

The reliability of a source depends on context. Each source must be carefully weighed to judge whether it is reliable for the statement being made and is an appropriate source for that content. In general, the more people engaged in checking facts, analyzing legal issues, and scrutinizing the writing, the more reliable the publication. Sources should directly support the information as it is presented in an article. If no reliable sources can be found on a topic, Wikipedia should not have an article on it.

Other Languages
беларуская (тарашкевіца)‎: Вікіпэдыя:Крыніцы, вартыя даверу
Bahasa Indonesia: Wikipedia:Sumber tepercaya
srpskohrvatski / српскохрватски: Wikipedia:Pouzdani izvori
oʻzbekcha/ўзбекча: Vikipediya:Nufuzli manbalar