ബിഷപ്പ്സ് ഓപ്പണിങ്ങ്

Bishop's Opening
Solid white.svgabcdefghSolid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack knightblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
66
5black pawn5
4white bishopwhite pawn4
33
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite knightwhite rook1
Solid white.svgabcdefghSolid white.svg
നീക്കങ്ങൾ1.e4 e5 2.Bc4
ECOC23–C24
Named afterBishop in 2.Bc4
ParentOpen Game
Chessgames.com opening explorer

ബിഷപ്പ്സ് ഓപ്പണിങ്ങ് എന്ന ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കത്തിലെ നീക്കങ്ങളുടെ ക്രമം ഇങ്ങനെയാണ്:

1. e4 e5
2. Bc4
  • പ്രധാന വേരിയേഷനുകൾ

പ്രധാന വേരിയേഷനുകൾ

ബെർലിൻ പ്രതിരോധം: 2...Nf6

Other Languages
čeština: Střelcova hra
Deutsch: Läuferspiel
français: Début du fou
magyar: Futójáték
қазақша: Піл дебюті
Lëtzebuergesch: Leeferspill
lietuvių: Rikio debiutas
македонски: Отворање со ловец
Nederlands: Loperspel
português: Abertura do bispo
русский: Дебют слона
српски / srpski: Ловчево отварање
українська: Дебют слона
中文: 飛象開局