ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ

ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ
2012 BWF logo.svg
ചുരുക്കപ്പേര്BWF
രൂപീകരണം1934
തരംകായികസംഘടന
ആസ്ഥാനംകോലാലമ്പൂർ, മലേഷ്യ
അംഗത്വം
176
President
Poul-Erik Høyer Larsen
വെബ്സൈറ്റ്www.bwfbadminton.org


കായികമത്സരമായ ബാഡ്മിന്റണിന്റെ ഔദ്യോഗിക നടത്തിപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര സംഘടനയാണ് ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ(ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ്). 1934 ൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബാഡ്മിന്റൺ ഫെഡറേഷൻ എന്ന പേരിലാണ് ഈ സംഘടന ആരംഭിച്ചത്. 9 രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു രൂപീകരണഘട്ടത്തിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് 176രാജ്യങ്ങൾ ഈ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. മലേഷ്യയിലെ കോലാലമ്പൂർ ആണ് ഇത്.

ഉപസംഘടനകൾ

Map of the World with five confederations

വൻകരകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ഫെഡറേഷനെ അഞ്ച് ഉപസംഘടനകളായി തിരിച്ചിതിക്കുന്നു

വൻകര ഉപസംഘടന അംഗങ്ങൾ
   എഷ്യ Badminton Asia Confederation (BAC) 41
   യൂറോപ്പ് Badminton Europe (BE) 51
   അമേരിക്ക Badminton Pan Am (BPA) 33
   ആഫ്രിക്ക Badminton Confederation of Africa (BCA) 37
   ഓഷ്യാനിയ Badminton Oceania (BO) 14
ആകെ അംഗങ്ങൾ 176
Other Languages
Bahasa Indonesia: Federasi Bulu Tangkis Dunia