ഫുക്കുയിറാപ്റ്റോർ
English: Fukuiraptor

ഫുക്കുയിറാപ്റ്റോർ
Fukuiraptor BW.jpg
Artist's impression
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Superorder:
Order:
Saurischia
Suborder:
Theropoda
Superfamily:
Allosauroidea
Family:
Neovenatoridae
Genus:
Fukuiraptor

Azuma & Currie, 2000
Species
  • F. kitadaniensis Azuma & Currie, 2000 (type)

തെറാപ്പോഡ ഇനത്തിൽ പെട്ട ഒരു ദിനോസർ ആണ് ഫുക്കുയിറാപ്റ്റോർ. തുടക്ക ക്രിറ്റേഷ്യസ് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇവയുടെ ഫോസ്സിൽ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജപ്പാനിൽ നിന്നും ആണ്.[1] പേരിന്റെ അർഥം ഫുക്കുയിലെ കള്ളൻ എന്നാണ് .

അവലംബം

  1. Benson, R.B.J.; Carrano, M.T; Brusatte, S.L. (2010). "A new clade of archaic large-bodied predatory dinosaurs (Theropoda: Allosauroidea) that survived to the latest Mesozoic". Naturwissenschaften. 97 (1): 71–78. 2010NW.....97...71B. 10.1007/s00114-009-0614-x. 19826771.
Other Languages
català: Fukuiraptor
čeština: Fukuiraptor
Deutsch: Fukuiraptor
English: Fukuiraptor
français: Fukuiraptor
magyar: Fukuiraptor
Nederlands: Fukuiraptor
ଓଡ଼ିଆ: Fukuiraptor
polski: Fukuiraptor
português: Fukuiraptor
русский: Фукуираптор
Simple English: Fukuiraptor
slovenčina: Fukuiraptor
svenska: Fukuiraptor
Tiếng Việt: Fukuiraptor
Volapük: Fukuiraptor