ജൈവശാസ്ത്രപരമായ നരവംശശാസ്ത്രം

നരവംശശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജി.മനുഷ്യരുടെയും,മറ്റ് പ്രൈമേറ്റ്കളുടെയും, വംശനാശം സംഭവിച്ച ഹോമിനിനുകളുടെയും ജൈവശാസ്ത്രപരമായ പെരുമാറ്റരീതികളിലെ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണിത്.[1]

വിഭാഗങ്ങൾ

ബയോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോളജിക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.

Other Languages
Bahasa Indonesia: Antropologi biologis
日本語: 自然人類学
la .lojban.: jmive remske
한국어: 형질인류학
srpskohrvatski / српскохрватски: Fizička antropologija
Simple English: Physical anthropology