Фламанско сликарство

Историја на холандското и фламанското сликарство
Ранофламанско  (1400 – 1500)
Ренесансно сликарство  (1500 – 1584)
Златно време  (1584 – 1702)
Листа на холандски сликари
Листа на фламански сликари
Портрет на Арнолфините од Јан ван Ејк

Фламанско сликарствосликарското творештво кое го опфаќа периодот од XV сѐ до XVIII век на подрачјето на Фландрија. Оваа земја давала многу водечки сликари во северна Европа, а и привлекувала многу надежни таленти од околните земји. Овие сликари биле канети да работат на странските дворови и имале сеевропско влијание врз уметноста.

Other Languages