Универзална гасна константа

Вредност на RЕдиница мерка
(V·P·T-1·n-1)
8.314472J·K-1·mol-1
0.0820574587L·atm·K-1·mol-1
8.20574587 × 10-5m3·atm·K-1·mol-1
8.314472cm3·MPa·K-1·mol-1
8.314472L·kPa·K-1·mol-1
8.314472m3·Pa·K-1·mol-1
62.3637mmHg·K-1·mol-1
83.14472L·mbar·K-1·mol-1
1.987cal·K-1·mol-1

Универзалната гасна константа () е физичка константа која ја претставува работата што ја врши 1 mol на идеален гас при изобарно (при постојан притисок) зголемување на неговата температура за 1 К степен (види Клапејрон-Менделеева равенка). Врската меѓу универзалната гасна константа и Болцмановата константа е

,

каде e Авогадровиот број. Вредноста и е:

Вредноста на универзалната гасна константа е првично емпириски определена, како коефициент на пропорционалност во равенката за состојбата на идеалниот гас. Константата се нарекува универзална бидејќи е иста за сите идеални гасови.

Other Languages
অসমীয়া: গেছ ধ্ৰুৱক
azərbaycanca: Qaz sabiti
Deutsch: Gaskonstante
English: Gas constant
한국어: 기체 상수
Bahasa Indonesia: Tetapan gas
lietuvių: Dujų konstanta
Bahasa Melayu: Pemalar gas
Nederlands: Gasconstante
日本語: 気体定数
norsk nynorsk: Gasskonstant
српски / srpski: Gasna konstanta
srpskohrvatski / српскохрватски: Plinska konstanta
suomi: Kaasuvakio
українська: Газова стала
Tiếng Việt: Hằng số khí
中文: 氣體常數