Територијално проширување на Отоманската Империја

Дел од за
Историја на
Отоманското Царство
Coat of Arms of the Ottoman Empire
отоманската експанзија во периодот од 1481 до 1683.

Територијално проширување на Отоманската империја (1453-1683) претставува период од историјата на Отоманската империја кој следел по создавањето и подемот на империјата (1299-1453). Овој период го одбележува проширувањето на империјата кон Северна Африка, како и војните со Сефевидите од исток. По завршувањето на овој период следувал стагнација во Отоманската империја (1683-1827).