СУГС Гимназија „Орце Николов“ - Скопје

СУГС Гимназија „Орце Николов"
Лого на СУГС „Орце Николов“
Лого на СУГС „Орце Николов“
Место
Општина:Карпош
Место:Скопје
Адреса:Булевар „Илинден“ бр. 101
Основни информации
Основање:1955
Директор:Митко Димовски
Број на ученици:1134
Настава на:македонски, француски и англиски
Контакт информации
Порталorcenikolov.edu.mk
е-пошта[email protected]
[email protected]
тел.+389 23 065 565
факс+389 23 065 555

Средно училиште на град Скопје - Гимназија „Орце Николов“ (СУГС Гимназија „Орце Николов“) е државно средно училиште во Скопје, во општинатаКарпош“.

Основната дејност на училиштето е воспитание и образование, реализирани преку наставни планови и програми кои се одредуваат со законски прописи на Министерството за образвание и наука и Бирото за развој на образованието на Република Македонија.

Поглед на предниот дел од училиштето
Other Languages