Реонско мрежно складиште

Реонско мрежно складиште (SAN) или (SAN – Storage area network) е уред за складирање (како што се диск податочни низи, библиотечни магнетни ленти, и оптички џубоксиes) пристапни до серверите така што уредите се појавуваат како локално приклучени складишта на оперативниот систем. (SAN - реонското мрежно складиште) претежно содржи самостојна мрежа на уреди за складирање што воглавно се недостапни преку нормалната мрежа на уредите. Цената и комплексноста на SAN драстично паднаа во раната 2000та година, дозволуваќи пошироко усвојување низ малите и големите бизнис околини.

SAN самостојно не поддржува "датотечна" абстракција, туку само операции на блок-ниво. Сепак Датотечните системи кои се надградени на РМС, ја поддржуваат оваа абстракција позната како SAN датотечени системи или споделени диск датотечни системи.

Споделување на складишта

Организација

Историски гледано, центрите за податоци се првите креирани "острови" на SCSI диск податочни низи како [[директно приклучени складишта], секој од нив посветен на апликација, и секој од нив видлив исто како "виртуелните хард дискови" ( БЛЕ). Суштински, SAN ги консолидира таканаречените складирачки “острови” заедно, притоа користеќи високо-брза мрежа.

Оперативните сисеми ги одржуваат своите датотечни системи на самите нив, на наменските системи, и на несподелените . Ако повеќе системи пробаат да споделат LUN (Број на логички единици) , ќе доведи до меѓусебно мешање и до оштетување на податоците. И покрај ваквите проблеми SAN помага до зголемување на користењето на сместувачкиот капацитет, додека повеќе сервери го консолидираат нивното приватно сместувачко место на диск податочна низа. Заедничка употреба на SAN, вклучува трансакционен пристап до податоците што задолжително бара високо брз блок-ниво пристапност до хард дисковите, како што се серверите за електронска пошта, бази на податоци, и датотечни сервери со висока употребливост.


SAN и NAS

Мрежно поврзани складишта (NAS), во спротивно на SAN, користи датотечно-базирани протоколи како што се мрежени датотечени системи каде е јасно дека складирањето е далечински управувано, и врзаните компјутери побаруваат дел од апстрактите датотеки подобро одколку диск блоковите.. Во поново време (Декември 2009) со запознавањето со SAN главите (Декември 2009), е дозволено лесна замена од SAN во NAS.

SAN-NAS хибриди

Хибрид употребуваќи ДПС, РМС и МПС технологии.

И покрај раликите меѓу SAN и NAS, сепак е возможно создавање на решение кое би ги вклучило двете технологии заеднички, како што е прикажано на дијаграмот

Other Languages