Реонско мрежно складиште

Реонско мрежно складиште (SAN) или (SAN – Storage area network) е уред за складирање (како што се диск податочни низи, библиотечни магнетни ленти, и оптички џубоксиes) пристапни до серверите така што уредите се појавуваат како локално приклучени складишта на оперативниот систем. (SAN - реонското мрежно складиште) претежно содржи самостојна мрежа на уреди за складирање што воглавно се недостапни преку нормалната мрежа на уредите.Цената и комплексноста на SAN драстично паднаа во раната 2000та година, дозволуваќи пошироко усвојување низ малите и големите бизнис околини.

SAN самостојно не поддржува "датотечна" абстракција, туку само операции на блок-ниво. Сепак Датотечните системи кои се надградени на РМС, ја поддржуваат оваа абстракција позната како SAN датотечени системи или споделени диск датотечни системи.

Other Languages