Латинофалиски јазици

Латинофалиски
Географска
распространетост:
Првично Лацио, Италија, а при најголема распространетост, во границите на Римското царство
Класификација:индоевропско
Гранки:
Латински, па од него романските јазици и народниот латински и многуте облици на средновековен и современ латински од класичниот латински
фалиски †
[[File:
Iron Age Italy-mk.svg
|300px]]

Латинофалиски јазици е група јазици кои му припаѓаат на семејството на италските јазици во рамките на индоевропската група на јазици. Се зборуваат во Италија. Во оваа група спаѓаат латинскиот и фалискиот јазик.

Латинскиот подоцна ги апсорбирал другите, заменувајќи го фалискиот како што растела моќта на Римјаните. Единствениот член на групата кој нема изумрено е латинскиот, кој преку народниот (вулгарен) латински, се развил во романските јазици.

  • Надворешни врски

Надворешни врскиOther Languages