Количество супстанција

Количество супстанцафизичка величина која го карактеризира количеството на еднотипните градбени единки кои се содржат во дадена супстанца. Како градбени единки се сметаат сите оние честици од кои се состои супстанцата (атоми, молекули, јони, електрони или било кои други честици). Единица мерка за количество супстанца во SI е мол (mol).

Оваа физичка величина се користи за мерење на макроскопски количества супстанца во оние случаи кога за бројниот опис на изучуваните процеси е неопходно да се земе предвид микроскопската градба на супстанците, на пример, во хемијата, при изучувањето на процесот на електролиза, или во термодинамиката, при опишувањето на равенката за состојбата на идеалниот гас.

При опишувањето на хемиските реакции, количеството супстанца се јавува како посоодветна величина отколку масата, бидејќи молекулите заемодејствуваат независно од нивната маса во количества кои се умножки од цели броеви.

На пример, при реакцијата на согорување на водородот (2H2 + O2 → 2H2O), потребно е двапати поголемо количество супстанца водород отколку кислород. Според ова, масата на водородот кој учествува во реакцијата е околу 8 пати помала од масата на кислородот (бидејќи атомската маса на водородот е приближно 16 пати помала од атомската маса на кислородот). На ваков начин, користењето на количество супстанца ја забрзува интерпретацијата на израмнувањето на реакцијата: соодносот меѓу количествата на реагирачките супстанци непосредно ги одразува коефициентите во равенките.

Употребата на непосредното количество на молекули во пресметките е несоодветно, бидејќи таа вредност во реалните експерименти е многу висока, па затоа наместо мерење на молекулите „во делови“, нив ги мерат во молови. Фактичкото количество на единките од супстанцата во 1 мол се нарекува Авогадров број, односно Авогадрова константа (NA = 6,022 141 79(30)×1023 mol−1).

Количеството супстанца се означува со грчката буква ν (ни) или, упростено, со латинската n (ен). За пресметување на количеството супстанца врз основа на неговата маса се користи поимот моларна маса: , каде m - маса на супстанцата, M - моларна маса на супстанцата. Моларната маса е сумарната маса на еден мол молекули од дадена супстанца. Моларната маса на супстанцата може да биде добиена со множењето на молекуларната маса на таа супстанца со количеството молекули во 1 мол - Авогадровиот број.

Според Авогадровиот закон, количеството на гасовитата супстанца може да се определи врз основа на нејзиниот волумен: = V / Vm, каде: V - волумен на гасот (при нормални услови), Vm - моларен волумен на гасот при нормални услови, еднаков на 22,4 l/mol.

Формулата за определување на количество супстанца е:

каде:

СимболЗначењеИзнос и мерна единица
nколичество супстанца? mol
mмаса? g
Mмоларна маса на супстанцата(Ar или Mr) gmol-1
Nброј на единки? (нема единица мерка)
LАвогадрова константа6,022•1023 mol-1
V0волумен на супстанцата при стандардни услови (0 °C, 101325 Pa)? dm3
Vmмоларен волумен на супстанцата22,4 dm3 mol-1

Забелешка: ? означува вредност која е во зависност од задачата.

Other Languages
العربية: كمية مادة
Bân-lâm-gú: Bu̍t-chit-liōng
беларуская: Колькасць рэчыва
Boarisch: Stoffmengan
brezhoneg: Kementad danvez
Deutsch: Stoffmenge
eesti: Ainehulk
Esperanto: Materikvanto
한국어: 물질량
hrvatski: Množina tvari
Bahasa Indonesia: Jumlah zat
latviešu: Vielas daudzums
Bahasa Melayu: Amaun bahan
Nederlands: Stofhoeveelheid
日本語: 物質量
Nordfriisk: Mengde
norsk nynorsk: Stoffmengd
Plattdüütsch: Stoffmengde
Simple English: Amount of substance
slovenčina: Látkové množstvo
српски / srpski: Količina supstance
srpskohrvatski / српскохрватски: Količina tvari
文言: 物量
吴语: 物质个量
粵語: 物質量
中文: 物质的量