Економија на Македонија

Економија на Македонија
Народна Банка.jpg
Народна банка на Македонија, централната банка на Македонија
Ранг130. (ПКМ, проц. 2014)
Валута1 Македонски денар (MKD) = 100 дени
Фискална годинакалендарска
Трговски организацииСТО, ОБСЕ
Статистика
БДП 27,41 млрд. $ (ПКМ, проц. 2014)
Пораст на БДП 3,4% (реален, проц. 2014)
БДП по глава на жител 13.200 $ (ПКМ, проц. 2014)
БДП по секторземјоделство: 10,4%; индустрија: 26,2%; услуги: 63,4% (проц. 2014)
Инфлација 3,1% (CPI, проц. 2013)
Сиромашно населениеpositive decrease 21,5% (2015)
Џиниев коефициентpositive decrease 33,7 (2015)
Работна сила 960.700 (проц. 2013)
Работна сила
по занимање
земјоделство: 18,8%; индустрија: 27,5%; услуги: 53,7% (септември 2013)
Стапка на невработеностpositive decrease 22,6% (2017, 2К)[1]
Просечна бруто плата33.328 MKD, месечно (јули 2017)[2]
Просечна нето плата22.671 MKD, месечно (јули 2017)[3]
Водечки индустриипрехранбена, пијалаци, текстил, хемикалии, железо, челик, цемент, енергија, лекови
Ранг според Ease of Doing Business10та[4]
Надворешност
Извоз 4,934 млрд. $ (проц. 2014)
Извозни добрахрана, пијалоци, тутун; текстил, разновидни производи, железо, челик, автомобилски делови
Главни извозни партнери Германија 41.4%
 Бугарија 6.6%
 Италија 6.1%
 Србија 5.2%
 Косово 4.7%
 Грција 4.6% (проц. 2014)
Увоз 7,277 млрд. $ (проц. 2014)
Увозни добрамашини и опрема, автомобили, хемикалии, горива, прехранбени производи
Главни увозни партнери Обединето Кралство 12.3%
 Германија 11.1%
 Грција 9.2%
 Србија 8.2%
 Италија 6.2%
 Кина 5.9%
 Бугарија 5.3%
 Турција 5.1% (проц. 2014)
Странски директни инвестиции 4,695 млрд. $ (проц. 31 декември 2013)
Бруто надворешен долг 7,451 млрд. $ (30 септември 2013)
Јавни финансии
Јавен долг45,8% од БДП (проц. 2014)
Буџетски дефицит-4,1% од БДП (проц. 2013)
Приходи 3,22 млрд. $ (проц. 2013)
Кредитен рејтингСтандард и Пурс:[5]
BB-(домашна)
BB-(странска)
BB(T&C Assessment)
изглед: стабилен[6]
Фич:[6]
BB+
изглед: стабилен[7]
Девизни резерви 2,906 млрд. $ (31 декември 2013)
Главен извор на податоци: Светска книга на факти на ЦИА
Сите вредности, освен ако не е запишано поинаку, се во ам. долари

Економија на Македонија - дел од поширокиот општествен систем на Македонија кој ги опфаќа стопанските односи, дејности, производството, трговијата и монетарно-финансиските текови. Според типот Македонија има отворена пазарна економија.

Историја

Република Македонија по стекнувањето на својата независност од СФРЈ, по Референдумот од 1991 година, излегла како најсиромашна република. Економијата уште повеќе тонела во деведесетите поради бројни фактори: распадот на заедничкиот пазар, војните во поранешна Југославија, грчката трговска блокада на границата, економските санкции спрема СР Југославија и многу други. Кон крајот на деведесетите економијата пополека почнува да забележува раст, но тоа повторно се прекинува со војната во Косово од 1999 и домашниот етнички конфликт од 2001. Денеска економијата повторно пополека бележи закрепнување. Но Република Македонија сѐ уште го нема достигнато ни нивото од од осамостојувањето 1991 (највисокото ниво воопшто го има достигнато во 1987).

Other Languages