Демографија на Боливија

Демографијата на Боливија ги опфаќа демографските карактеристики на земјата, како што се народите кои живеат во државата, јазиците кои се зборуваат, религиите кои се практикуваат. Според проценките за 2010 година, Боливија има население од 10,907,778 жители.[1]