Грб на Азорските Острови

Azr.png

Грбот на Азорските Острови претставува девет ѕвезди на црвена рамка на штит, кои ги претставуваат деветте острови на архипелагот. Црвената рамка опкружува сив штит во кој се наоѓа син орел со подигнати крилја, канџите, јазикот и клунот на орелот се обележани со црвена боја. Над штитот се наоѓа затворен шлем во златна, црвена и сина боја, над кој што се наоѓа уште еден син орел со деветте ѕвезди на градите.

Other Languages