Галоромански јазици

Галоромански
Географска
распространетост:
Франција, северна Италија, Каналски Острови, делови од Белгија, Шпанија и Швајцарија
Класификација:индоевропски
Гранки:
франкопровансалско
окситанскороманско
Galo-Romance.png
Историското подрачје на развој на галороманските јазици.

Галороманските јазици се гранка на романското јазично семејство во која влегува францускиот и другите оилски наречја, окситанскиот, каталонскиот, франкопривансалскиот, галоиталските говори[1] и други јазици (социолекти).

Other Languages