Tabula

Tabula ir veids, kā vizuāli attēlot un vienlaicīgi arī sakārtot vai organizēt datus. Tabula nav vienīgais veids datu sakārtošanai, taču tā ir valdošā metode komunikācijā, pētījumos un datu analīzē. Šāds datu organizēšanas veids ir sastopams presē, ar roku rakstītās piezīmēs, datoru programmatūrā, arhitektūrā, ceļa zīmēs un vairākās citās vietās. Tabulas var ievērojami atšķirties savā daudzpusībā, struktūrā, elastīgumā, attēlojumā un lietojumā. Grāmatās un tehniskajos rakstos tabulas parasti atdala no galvenā teksta numurētos un izceltos blokos.

Pamata apraksts

Tabula sastāv no sakārtotām rindām un kolonnām. Šis ir vienkāršots parastas tabulas apraksts. No šī apraksta seko noteikti apsvērumi:

  • terminam rinda ir vairāki bieži lietoti sinonīmi (piem., ieraksts, vektors);
  • terminam kolonna ir vairāki bieži lietoti sinonīmi (piem., vērtība, īpašība, lauks, parametrs);
  • kolonnai parasti tiek noteikts nosaukums;
  • kolonnas nosaukums var sastāvēt no vārda, frāzes vai skaitliska rādītāja;
  • rindu un kolonnu krustošanās vietu sauc par šūnu;

Tabulas elementi var tikt grupēti, segmentēti vai sakārtoti daudzos dažādos veidos. Tabula var saturēt arī anotācijas, galvenes, kājenes vai citas papildus iezīmes.