Sēmonīds

Sēmonīds (Σημονίδης, dzīvojis ap 7.-6.gs. p.m.ē.) bija sengrieķu dzejnieks. Sēmonīds rakstījis gan jambisko, gan elēģisko dzeju, no viņa darbiem saglabājušies tikai fragmenti. Sēmonīds rakstījis drūma rakstura satīrisku dzeju.

Sēmonīds dzimis Samas salā, taču ap 600.g. p.m.ē. iekšpolitisku apstākļu dēļ pametis Samu un dibinājis Amorgas koloniju kādā no tuvējām Kiklādu salu grupas salām.

En otros idiomas