Leonas karaļu uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Leonas karaļi no 910. gada, kad tika dibināta neatkarīga Leonas Karaliste. 1230. gadā tā tika sadalīta starp Kastīlijas karalisti un Portugāles grāfisti un turpmāk par Leonas karaļiem tika iecelti Kastīlijas karaļi. No 1517. gada visu tagadējo Spānijas teritoriju pārvaldīja viens karalis, taču atsevišķās karalistes vēl turpināja pastāvēt līdz 1715. gadam, kad tika izveidota Spānijas karaliste.

Leonas karaļu uzskaitījums ir turpinājums Astrūrijas karaļu uzskaitījumam.

En otros idiomas