Kronekera simbols

Kronekera simbols jeb Kronekera delta ir divu argumentu funkcija, kas ir vienāda ar 1, ja abi argumenti sakrīt; pretējā gadījumā tā ir vienāda ar 0. Parasti to apzīmē ar δij un definē kā

kur i un j parasti ir veseli skaitļi. Šī funkcija ir nosaukta par godu vācu matemātiķim Leopoldam Kronekeram.

Īpašības

Summu, kas satur Kronekera simbolu, var aizstāt ar attiecīgo summas locekli:

Līdzīga īpašībai piemīt Diraka delta funkcijai attiecībā pret integrāli:

En otros idiomas