Cilvēkresursu vadīšana

Cilvēkresursu vadīšana (angļu: human resource management) ietver personāla politikas un sistēmas izstrādi un īstenošanu.

Cilvēkresursu vadīšanas saistītie procesi

Cilvēkresursu vadīšana ir daudzpusīgs process un iekļauj vairākas apakšsistēmas [1]:

  • Personāla lietvedība — atlase, pieņemšana, ievadīšana darbā, pārvietošana, atbrīvošana, atvaļinājumi, personāla informēšana;
  • Darba apstākļi — darba organizācijas psiholoģiskie aspekti, darba ergonomika, vides estētika, darba drošība un aizsardzība, vides aizsardzība;
  • Darba attiecības — darbinieku un grupu attiecību izpēte, vadītāju un darbinieku attiecību analīze, darbinieku apmierinātība un vērtējums, konfliktu un stresu veidojošo faktoru analīze, darba kultūra, ētikas normas;
  • Uzņēmuma organizatoriskā struktūra — esošās struktūras izpēte, darbinieku un struktūrvienību savstarpējā saistība un informācijas sakaru izveide;
  • Tiesiskie aspekti — uzņēmuma normatīvie akti, darbinieku tiesiskā izglītošana, uzņēmumu darbības tiesiskais pamats;
  • Sociālā infrastruktūra — veselības aprūpe un apdrošināšana, kultūra, sports, ārpusdarba iestādes;
  • Motivēšana — darba apmaksas morālā un materiālā stimulēšana, līdzdalība uzņēmuma pārvaldē, karjeras iespējas, izglītošana;
  • Personāla plānošana - personāla vadības stratēģijas analīze, plānošana, darba tirgus izpēte, apmācības, rezervju veidošana, personāla adoptācija, novērtēšana.
En otros idiomas
български: HR мениджмънт
čeština: Personalistika
Deutsch: Personalwesen
norsk: HRM
Tiếng Việt: Quản trị nhân sự