Vyresnysis kapitonas

Vyresnysis kapitonas – retas karinis laipsnis, paprastai aukštesnis už kapitoną ir žemesnis už majorą.

Armija

Labiausiai žinomi vyresnieji kapitonai yra Šiaurės Korėjos ir Kinijos kariuomenėse:

  • Šiaurės Korėjos kariuomenėje vyresniojo kapitono laipsnis vadinasi Taewi (kor. 대위)
  • KLR kariuomenėje vyresniojo kapitono laipsnis buvo 1955–1965 m ir vadinosi Da Wei (kin.大尉).

Kartais teigiama, kad šis laipsnis šiose valstybėse atsirado dėl Raudonosios Armijos laipsnių sistemos įtakos. Tačiau TSRS karinių laipsnių sistemoje tokio laipsnio niekada nebuvo. Carinės Rusijos sistemoje buvo du kapitonų laipsniai – paskutiniais metais kapitonas buvo analogiškas kitų valstybių majorams, o štabskapitonas – kapitonams.

Vakarų šalyse vyresniojo kapitono laipsnio analogai:

  • Belgija – kapitonas komandantas
  • Vokietija – 1993 m. Vokietijoje įvestas štabshauptmano (vok. Stabshauptmann) laipsnis, atitinkąs vyresnįjį kapitoną, suteikiamas karininkams specialistams.
  • Italija – pirmasis kapitonas (it. Primo capitano), kuris suteikiamas kapitonams, turintiems kapitono laipsnį devynerius metus ar ilgiau.
Kitos kalbos
hrvatski: Nadsatnik
日本語: 上級大尉
српски / srpski: Капетан прве класе
中文: 大尉