Veika

Veika – veikimas arba neveikimas, normiškai (teisiškai) reikšmingas elgesys, už kurį socialinės (pvz., teisės) normos numato sankciją.

Veika – nebūtinai pažeidimas, gali būti ir norminis elgesys, už kurį socialinės normos nustato nebūtinai neigiamą sankciją – pvz., kokio nors (valstybinio ir kt.) apdovanojimo atveju ar pan.

Veikos sąvoka turi itin didelę reikšmę socialinių (pvz., teisės) normų, ypač sankcionuojamų taisyklių taikymo srityje, kylant įvairiems pažeidimams, kurių pagrindu atsiranda (socialinė, pvz., teisinė) atsakomybė – tiek neigiama, tiek ir teigiama (pa)skatinamoji, motyvuojamoji ir kt.).

Rūšys

Teisinių veikų rūšys pagal teisės šakas, kurių normos yra pažeidžiamos, gali būti:

Baudžiamosios veikos dar yra skirstomos į nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus.

  • Nusikaltimas – pavojinga ir baudžiamajame įstatyme (kodekse) uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta laisvės atėmimo bausmė.
  • Baudžiamasis nusižengimas – pavojinga ir baudžiamajame įstatyme (kodekse) uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu, išskyrus areštą (apibrėžimas pagal LR BK).
Kitos kalbos
العربية: عملة (قانون)