Skyrius

Skyrius (lot. Divisio) – mokslinės klasifikacijos rango taksonominė kategorija, analogiška tipui gyvūnų sistematikoje, žemesnė už karalystę ir aukštesnė už poskyrį bei klasę. Apima giminingas augalų klases ir gyvūnų tipus.

Augalams skyriaus rangas lotyniškai užrašomas su galūne -phyta, o lietuviškai – -ūnai.

Augalų klasės

Samanūnų (Bryophyta) (neturinčių indų) skyriaus klasės

Induočiai Sporiniai induočiai (lot. Tracheophyta):

Asiūklūnų (Equisetophyta) skyriaus klasės

Papartūnai (Pteridophyta) skyriaus klasės

Pataisūnų (Lycopodophyta) skyriaus klasės

Psilotūnų (Psilotophyta) skyriaus klasės

Šertvūnai (Polypodiophyta) skyriaus klasės


Sėkliniai induočiai (lot. Spermatphyta):

Cikūnai (Cycadophyta) skyriaus klasės

Ginkūnų (Ginkgophyta) skyriaus klasės

Gnetūnų (Gnetophyta) skyriaus klasės

Magnolijūnų (Magnoliophyta) arba gaubtasėklių arba žiediniai augalai skyriaus klasės

Pušūnų (Pinophyta) arba plikasėklių (spygliuočių) (Pinophyta) skyriaus klasės

Kitos kalbos