Lions

Tarptautinė LIONS klubų asociacija, angl. Lions Clubs International, „Liberty“ („laisvė„), „Intelligence“ („intelektas“), „Our Nations Safety“ („mūsų tautų saugumas„), LIONS (liet. „liūtai“), LEO (liet. „liūtas“; organizacijos moto – Leadership – „vadovavimas“, Experience – „patirtis", Opportunity – „palanki galimybė“; klubų nariai dažnai vadinami „liūtais„) – tarptautinė organizacija, veikianti daugelyje pasaulio šalių, suburianti paauglius ir jaunimą labdaringam darbui, pagalbai neįgaliems vaikams ir jaunimui.

LIONS yra viena didžiausių, aktyviausių ir reprezentatyviausių visuomeninių-klubinių organizacijų visame pasaulyje. Šiuo metu 185 šalyse veikia 44 300 LIONS klubų. Jie vienija apie 1,5 mln. narių. Tarptautinė LIONS diena – gruodžio 5 d. LIONS ženkle yra pavaizduotos dvi į priešingas puses (praeitį ir ateitį) žvelgiančios liūtų galvos.

LIONS vykdo įvairius projektus, dalyvauja įvairiose programose ir ieško finansiniu lėšų, kurias galėtų paskirti vaikų globos namų auklėtiniams. Pavyzdžiui, LIONS aprūpina skurstančius vaikus rūbais, renka knygas studentams, tvarko žaidimu aikšteles, lanko vaikus ligoninėse, dirba savanorišką darbą.

„Lionizmas“ Lietuvoje

Lietuvoje LIONS judėjimas yra palyginti jaunas, prasidėjęs tik 1990 m. Šiuo metu oficialiai inauguruoti ir priimti į tarptautinę LIONS klubų asociaciją 12 Lietuvos klubų: du Vilniaus, du Kauno, du Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Jurbarko. Jau pasirengę stoti į tarptautinę asociaciją Alytaus LIONS klubas (inauguracija – 2000 m. balandžio 29 d.), buriasi naujas LIONS klubas Marijampolėje.

Iš 12 Lietuvos LIONS klubų penki – Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Vilniaus „Sostinės“ – yra vyriški, o kiti – mišrūs. Apskritai moterys šiuo metu Lietuvos LIONS klubuose sudaro 22 % visų narių. Septyni Lietuvos LIONS klubai remiami klubų iš užsienio: Danijos, Nyderlandų, Vokietijos, Švedijos, Prancūzijos. 1998 m. birželį Lietuvoje įsteigtas LIONS klubų laikinasis regionas (provisional region), jo pirmininku išrinktas buvęs Šiaulių LIONS klubo prezidentas ir buvęs Lietuvos LIONS klubų laikinosios zonos (provisional zone) pirmininkas Juozas Pabrėža.

Vakarų zonos pirmininku patvirtintas buvęs Telšių LIONS klubo prezidentas Remigijus Gasparavičius, Rytų zonos – buvęs Kauno LIONS klubo prezidentas Algimantas Kepežinskas. Lietuvos LIONS klubų koordinatorius yra suomis Erkki Laine. 1999 m. gegužę buvo inauguruotas pirmasis LEO (jaunuolių) klubas Klaipėdoje.

Siekiama, kad į LIONS klubus burtųsi kuo įvairesnių specialybių ir profesijų žmonės, siejami tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir pasiryžimo pagal galimybes padėti kitiems, sąžiningai ir garbingai laikytis pagrindinio lionizmo principo ir šūkio „Mes tarnaujame“.

Nyderlandų LIONS klubų 110-ojo distrikto iniciatyva Lietuvoje įkurtas PINNL (People in Need Need Lions) komitetas (jį sudaro 5 nariai iš įvairių Lietuvos LIONS klubų), kurio pagrindinis tikslas yra parinkti, įvertinti, aprobuoti ir pateikti Nyderlandų rėmimo fondui Lietuvoje įvairius rėmimo projektus.

Lietuvos LIONS klubai, padedami rėmėjų ir globėjų iš užsienio LIONS klubų, rengia įvairias labdaros ir paramos akcijas: koncertus, vakarus, talkas, kitus renginius, organizuoja ir atlieka įvairius darbus. Taip pat dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, pvz., Jaunimo apsikeitimo vasaros stovyklose („Youth Exchange“), Jaunųjų baltų darbo praktikoje kitose šalyse („Young Balts in Practice“). Pvz., „Kauno LEO“ kasmet organizuoja įvairias šventes, iškylas, sporto turnyrus, prevencines paskaitėles vaikų globos namų auklėtiniams, bendrauja su kitų šalių LEO klubais, vyksta į LEO vasaros stovyklas.

Visi Lietuvos LIONS klubai kiekvieną pavasarį, gegužės mėnesį, renkasi Plateliuose (Plungės rajonas), tvarko Platelių ežero salas, poilsiavietes. Kiekvieną rugsėjį klubų nariai su šeimomis suvažiuoja į Nidoje vykstantį teorinį ir praktinį Lietuvos LIONS klubų forumą. Jame lavina savo sugebėjimus, plečia ryšius. Savo veikloje stengiasi diegti aukštus etinius standartus komercijoje, gamyboje, privačiuose ir visuomeniniuose darbuose. Artimiausias tikslas – plėsti Lietuvos LIONS klubų ratą Lietuvoje, suburti 17 klubų ir įkurti Lietuvoje LIONS klubų laikinąjį distriktą (provisional district).

Kitos kalbos