Europos pinigų sistema

Europos pinigų sistema (EPS) – Europos Bendrijos valstybių bendradarbiavimo valiutų politikos srityje forma.

Priešistorė

1971 m. Jungtinės Valstijos nusprendė panaikinti fiksuotą dolerio ir oficialios aukso kainos santykį, kuris užtikrino pasaulinį pinigų stabilumą po Antrojo pasaulinio karo. Fiksuotų valiutų keitimo kursų sistema nustojo egzistavusi. Siekdamos sukurti savo pinigų sąjungą, ES šalys nusprendė užkirsti kelią didesniems kaip 2,25 % Europos valiutų kursų svyravimams ir valiutų rinkose taikyti sutartines intervencines priemones.

Taip buvo sukurta ir 1979 m. kovo mėn. pradėjo veikti Europos pinigų sistema (EPS). Trys pagrindiniai šios sistemos bruožai:

  • referencinė valiuta – ekiu: šį „krepšelį“ sudarė visų valstybių narių valiutos;
  • keitimo kurso mechanizmas: kiekvienos valiutos keitimo kursas buvo susietas su ekiu; buvo leidžiami dvišalių keitimo kursų svyravimai, neviršijantys 2,25%;
  • kredito mechanizmas: kiekviena šalis 20% savo valiutos ir aukso rezervų pervedė į bendrą fondą.
Kitos kalbos