Аныкталбаган интеграл

Аныкталбаган интеграл — белгилүү аймакта берилген функциясынын бардык түрүндөгү баштапкы функцияларынын жыйындысы. түрүндөгү интеграл. Мында символу интеграл белгиси, интеграл астындагы функция, — интеграл астындагы туюнтма, функциясы функциясынын баштапкы функциясы, C — туруктуу чоңдук.


Эгерде , то и , бу жерде  — үзгүлтүксүз туундуга ээ эркин функция.