ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ

ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಇದು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ಆಚರಣೆ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ.[೧] ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವು ಒಬ್ಬ ರೀಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿ-ಒಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಲೋಭನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ರೀತಿಯಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಚಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ

ರೀಟೇಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗೋಚರ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಯ್ಕೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ (ಪ್ರೈಸಿಂಗ್) ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ, ಅದು ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ್ನನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಕ್ರವು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಾದ ರಜಾದಿನಗಳು, ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಂತಹ ಋತುಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮೂಲಭೂತ ರೀಟೇಲ್ ಚಕ್ರವು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ (ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ)ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಜನವರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಿನದ ಮಾರಾಟಗಳು ನಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಈಸ್ಟರ್ (ಕ್ರಿಸ್ಥನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವ)ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಚಳಿಗಾಲದ-ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಚಳಿಗಾಲದ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ-ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ,(ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಡೆಗೆ, ಹಸಿರು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಐರಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂತ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ರ ದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ). ಮದರ್ಸ್ ಡೇ (ತಾಯಂದಿರ ದಿನ) ಮತ್ತು ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ (ತಂದೆಯ ದಿನ) ನಂತರದ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಾದ (ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಗಳಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು) ಅನೇಕ ವೇಳೆ "ಡ್ಯಾಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಗ್ರಾಡ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ; ಗ್ರಾಡ್ಸ್ ವಿಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಅದು ಹಲವಾರು ಯು.ಎಸ್. ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಯ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ). ನಂತರ ಬೇಸಗೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಧ್ವಜದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಪ್ರೇಮದ-ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಡೇ ಆಚರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ (ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಡೇ ಯೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ). ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ-ವಾಪಸಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಆಟಮ್ ಸರಕುಗಳು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ತಯಾರಿಯು ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. (ಅನೇಕ ವೇಳೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.) ಶಾಲೆಗೆ-ವಾಪಸಾಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ರಜಾದಿನಗಳು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನದ ನಂತರ, ಬೇಸಗೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಸ್ತಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ದರವನ್ನು ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ (ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ) ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನ ಸರಕುಗಳು ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲವು ದಿನದ ನಂತರ "ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾದ" ಕಾಲವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ಗೀವಿಂಗ್‌ನ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ರೀಟೇಲರ್‌ಗಳು ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾರಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಟೇಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅವರ ಮಾರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವು ರೀಟೇಲ್ ಸರಪಳಿಗಳ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಫೆಲೋದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಿಮಧೂಮಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೀಚ್ (ಕಡಲದಂಡೆ) ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟಿರುವ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಕರಾವಳಿ-ತೀರದ ಅಂಗಡಿಗಳು ವಾಟರ್ ಸ್ಕೈಯಿಂಗ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅದೇ ರಿತಿಯಾಗಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸ್ನೋ (ಹಿಮ) ಸ್ಕೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

Other Languages
Alemannisch: Merchandising
Boarisch: Merchandising
беларуская: Мерчандайзінг
български: Мърчандайзинг
català: Marxandatge
čeština: Merchandising
Deutsch: Merchandising
English: Merchandising
español: Merchandising
euskara: Merchandisin
suomi: Oheistuote
français: Merchandising
Bahasa Indonesia: Kesaudagaran
italiano: Merchandising
Nederlands: Merchandising
português: Merchandising
română: Merchandising
svenska: Merchandise
українська: Мерчендайзинг