ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ
English: Lake Baikal

ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಒಖ್ಲೋನ್ ದ್ವೀಪ
ಸರೋವರದ ನಕಾಶೆ

ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರವು ರಷ್ಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೈಬೀರಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕುಟ್ಸ್ಕ್ ನಗರದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬರ್ಥ ಕೊಡುವ ಬೈಗಾಲ್ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬೈಕಲ್ ಹೆಸರು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ "ಸೈಬೀರಿಯಾದ ನೀಲಾಕ್ಷಿ" ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೂ ಇದೆ.

೧೬೩೭ ಮೀ. ( ೫೩೭೧ ಅಡಿ) ಗಳವರೆಗೆ ಆಳವಿರುವ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳದ ಸರೋವರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರೋವರವೂ ಕೂಡ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು ೨೩೦೦೦ ಘನ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು. ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಿಹಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೦% ದಷ್ಟು ಭಾಗ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು. ಟಾಂಗನ್ಯೀಕ ಸರೋವರದಂತೆ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಿರುಕು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು ೬೩೬ ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಅಗಲ ೮೦ ಕಿ.ಮೀ. ಇದ್ದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸುಮಾರು ೩೧೫೦೦ ಚ.ಕಿ.ಮೀ ಗಳಷ್ಟಾಗುವುದು.

ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರವು ೧೫೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸೀಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರವನ್ನು ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿರುವ ಒಲ್ಖೋನ್ ದ್ವೀಪವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರೋವರದೊಳಗಿನ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು.


ಸರೋವರದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ರೂಪುರೇಷೆಗಳು

ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೈಲುಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲುದಾರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೈಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೦ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ೩೩ ಸುರಂಗಗಳಿವೆ. ಈ ರೈಲುಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಕೆ.ಡ್ರಿಝೆಂಕೊ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಲತಜ್ಞರ ತಂಡವೊಂದು ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದ ವಿವರವಾದ ಕಾಂಟೂರ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು. ಆಗಷ್ಟೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದ ಅಗಾಧತೆಯ ಅರಿವಾಯಿತು. ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪಂಚ ಮಹಾಸರೋವರಗಳ ಓಟ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರವು ವಿರಳ ಜನವಸತಿಯಿರುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನವನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸಗುವ ದುರಾಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರವು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದ್ದು ಜೀವವಿಕಾಸ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಿತ್ತಿದೆ.

ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರವು ಸುಮಾರು ೨೫ ರಿಂದ ೩೦ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಲಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸರಸ್ಸಿನ ಉತ್ತರತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಬೈಕಲ್ ಪರ್ವತಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನಾಗಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ೨೨ ದ್ವೀಪಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಖ್ಲೋನ್ ದ್ವೀಪದ ಉದ್ದ ೭೨ ಕಿ.ಮೀ.

ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರವನ್ನು ಸುಮಾರು ೩೦೦ ನದಿಗಳ ನೀರು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರು ಇವು: ಸೆಲೆಂಗಾ, ಚಿಕೋಯ್, ಉಡಾ, ಬರ್ಗುಝಿನ್, ಅಂಗಾರಾ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಅಂಗಾರಾ ನದಿಗಳು. ಅತಿ ಆಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉತ್ತಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಜಲಜಂತುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

Other Languages
Afrikaans: Baikalmeer
Alemannisch: Baikalsee
aragonés: Laco Baikal
العربية: بحيرة بايكال
অসমীয়া: বৈকাল হ্ৰদ
asturianu: Llagu Baikal
azərbaycanca: Baykal
تۆرکجه: بایکال گؤلو
башҡортса: Байкал
Boarisch: Baikalsee
žemaitėška: Baikals (ežers)
беларуская: Байкал
беларуская (тарашкевіца)‎: Байкал
български: Байкал
भोजपुरी: बैकाल झील
brezhoneg: Lenn Baikal
буряад: Байгал
català: Baikal
нохчийн: Байкал
čeština: Bajkal
Чӑвашла: Байкал
Cymraeg: Llyn Baikal
Deutsch: Baikalsee
dolnoserbski: Bajkal
ދިވެހިބަސް: ބައިކަލް ކުޅި
Ελληνικά: Βαϊκάλη
English: Lake Baikal
Esperanto: Bajkalo
español: Lago Baikal
euskara: Baikal
føroyskt: Bajkalvatn
français: Lac Baïkal
Frysk: Baikalmar
Gaeilge: Loch Baikal
Gàidhlig: Loch Baikal
galego: Lago Baikal
עברית: ימת באיקל
हिन्दी: बयकाल झील
Fiji Hindi: Lake Baikal
hornjoserbsce: Bajkal
magyar: Bajkál-tó
հայերեն: Բայկալ լիճ
Արեւմտահայերէն: Պայքալ Լիճ
interlingua: Laco Baikal
Bahasa Indonesia: Danau Baikal
Ilokano: Danaw Baikal
Ido: Baikal
íslenska: Bajkalvatn
italiano: Lago Bajkal
日本語: バイカル湖
la .lojban.: baikal. zei lalxu
ქართული: ბაიკალი
қазақша: Байкөл
한국어: 바이칼호
kernowek: Lydn Baikal
Кыргызча: Байкал көлү
Latina: Lacus Baical
лезги: Байкал
Lingua Franca Nova: Lago Baical
lietuvių: Baikalo ežeras
latviešu: Baikāls
мокшень: Байкал
олык марий: Байкал
македонски: Бајкалско Езеро
монгол: Байгал нуур
кырык мары: Байкал
Bahasa Melayu: Tasik Baikal
Mirandés: Lago Baikal
မြန်မာဘာသာ: ဘိုင်ကယ်အိုင်
مازِرونی: بایکال
Dorerin Naoero: Baykal
नेपाल भाषा: बैकाल पुखू
Nederlands: Baikalmeer
norsk nynorsk: Bajkalsjøen
occitan: Lac Baikal
Livvinkarjala: Baikal
Ирон: Байкал
ਪੰਜਾਬੀ: ਬਾਈਕਾਲ ਝੀਲ
polski: Bajkał
Piemontèis: Lagh Bajkal
پنجابی: جھیل بیکال
português: Lago Baikal
Runa Simi: Paygal qucha
română: Lacul Baikal
tarandíne: Laghe Bajkal
русский: Байкал
русиньскый: Байкал
саха тыла: Баай күөл
sicilianu: Lacu Baikal
srpskohrvatski / српскохрватски: Bajkalsko jezero
Simple English: Lake Baikal
slovenčina: Bajkalské jazero
slovenščina: Bajkalsko jezero
српски / srpski: Бајкалско језеро
svenska: Bajkalsjön
Kiswahili: Baikal
тоҷикӣ: Байкал
Türkmençe: Baýkal
Türkçe: Baykal Gölü
татарча/tatarça: Байкал
удмурт: Байкал
українська: Байкал
oʻzbekcha/ўзбекча: Baykal
vèneto: Ƚago Baicàl
vepsän kel’: Baikal
Tiếng Việt: Hồ Baikal
Winaray: Danaw Baikal
吴语: 贝加尔湖
მარგალური: ბაიკალი
中文: 贝加尔湖
Bân-lâm-gú: Baykal Ô͘
粵語: 貝加爾湖