វិគីភីឌា:ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់

លំហឈ្មោះ វិគីភីឌា
Basic namespacesTalk namespaces
0ចំបងការពិភាក្សា1
2អ្នកប្រើប្រាស់ទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់3
4វិគីភីឌាWikipedia talk5
6ឯកសារFile talk7
8MediaWikiMediaWiki talk9
10ទំព័រគំរូTemplate talk11
12ជំនួយHelp talk13
14ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមCategory talk15
100PortalPortal talk101
108សៀវភៅBook talk109
Virtual namespaces
-1ពិសេស
-2Media
Wikipedia guidelines
Behavioral

Assume good faith
Conflict of interest
Don't bite the newbies
Don't disrupt Wikipedia to make a point
Etiquette
Gaming the system
User pages

Content

Citing sources
Identifying reliable sources
Notability

Discussion

Signatures
Talk page guidelines

Editing

Article size
Be bold
Don't add the full text of primary sources
Don't create hoaxes
Edit summary
Patent nonsense

Organization

Categories, lists, and templates
Categorization
Disambiguation
Subpages

Style

Manual of Style
Manual of Style (lists)
Manual of Style (tables)

More
List of policies and guidelines

User pages are pages in the User and User talk namespaces, and are useful for organizing and aiding the work users do on Wikipedia, and facilitating interaction and sharing between users. User pages mainly are for interpersonal discussion, notices, testing and drafts, and, if desired, limited autobiographical and personal content. User pages are available to Wikipedia users personally for purposes compatible with the Wikipedia project and acceptable to the community; Wikipedia is not a blog, webspace provider, or social networking site. Wikipedia policies concerning the content of pages can and generally do apply to user pages, and users must observe these policies. Users believed to be in violation of these policies should first be advised on their talk page using {{subst:uw-userpage}} when immediate action is not otherwise necessary.

Other Languages
беларуская (тарашкевіца)‎: Вікіпэдыя:Старонка ўдзельніка
Bahasa Indonesia: Wikipedia:Halaman pengguna
Basa Banyumasan: Wikipedia:Kaca panganggo
Baso Minangkabau: Wikipedia:Laman Pangguno
davvisámegiella: Wikipedia:Geavaheaddjesiidu
Simple English: Wikipedia:User page