Екi жылқыларды қорғаныс

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess rdl44.pngChess d44.pngChess bdl44.pngChess qdd44.pngChess kdl44.pngChess bdd44.pngChess l44.pngChess rdd44.png
Chess pdd44.pngChess pdl44.pngChess pdd44.pngChess pdl44.pngChess d44.pngChess pdl44.pngChess pdd44.pngChess pdl44.png
Chess l44.pngChess d44.pngChess ndl44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess ndd44.pngChess l44.pngChess d44.png
Chess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess pdd44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.png
Chess l44.pngChess d44.pngChess bll44.pngChess d44.pngChess pll44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.png
Chess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess nll44.pngChess d44.pngChess l44.png
Chess pll44.pngChess pld44.pngChess pll44.pngChess pld44.pngChess l44.pngChess pld44.pngChess pll44.pngChess pld44.png
Chess rld44.pngChess nll44.pngChess bld44.pngChess qll44.pngChess kld44.pngChess l44.pngChess d44.pngChess rll44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Екi жылқыларды қорғаныс

Екi жылқыларды қорғанысшахматалық дебют, келесі жүрістермен басталады: 1. e2-e4 e7-e5 2. Kg1-f3 Kb8-c6 3. Cf1-c4 Kg8-f6.

Ашық бастамаларға жатады.

Тарихы

Дебюттiң алғашқы талдаулары (XVI ғасыр) Полерио қолжазбада ұшырасады. Порға бұнына дейiн екi жактан, бұл дебют үшiн арқасында сансыз мүмкiндiктерге гроссмейстерлердiң турнирлерiндегi жиi ұшырасады. Оны П.Морфи, В.Стейниц, А.Алехин табыспен қолданды тағы басқалар дебюттiң теориясына Зор салым Михаил Чигорин кiргiздi.

Қара жүрiстердiң бiрiншiлерiмен садақаларды алдында тоқтамай бастамашылықты өзiне алуға ұмтылуға «екi жылқыларды қорғанысқа», нұсқа көпшiлiгiнде. Күрделi екi жағы да өткiр позициялар жағдайлардың көпшiлiгiнде пайда болады. Қазiргi шеберлер де, шебер өткен де арналған сансыз талдаулар болған iс осы дебютке. Өңделген 20—25 жүрiстерге кейбiр нұсқалар.

Other Languages