კომუტატური ალგებრა

კომუტატური ალგებრააბსტრაქტული ალგებრის ნაწილი რომელიც შეისწავლის კომუტატურ რგოლებს და მასთან დაკავშირებულ ობიექტებს ( იდეალი, მოდული და ა. შ.).

Other Languages