კანადის დემოგრაფია

კანადის მოსახლეობა, გააკეთა FAO, 2009 წელს; მცხოვრებნი მილიონობით.

სტატიაში წარმოდგენილია პუნქტები, რომლებიც დემოგრაფიის სფეროს ეკუთვნის. კანადის დემოგრაფიაში გამოისახება, ქვეყნის მოსახლეობა, კანადის მოსახლეობის სიმჭიდროვე, ქვეყანაში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფები, განათლერბის დონე, რელიგიური კუთვნილებები და სხვა პუნქტები რომლებიც დემოგრაფიის სფეროს ეკუთვნის.

კანადის მოსახლეობა: 31,612,895 (2006 აღწერით).
კანადის მოსახლეობა: 33,873,357 (2009 ოქტომბერი).[1]