აზია (მრავალმნიშვნელოვანი)

ტერმინს აზია შეიძლება ჰქონდეს ერთ-ერთი შემდეგი მნიშვნელობათაგანი:

გეოგრაფია:

მითოლოგია:


Other Languages